16/05/2018

Extended Network Meeting, 13 June in Stockholm

Categories: News

Tags: networks


How can we increase international research mobility?

We invite you to a day of information and discussions about internationalization and researchers' career development. See programme in Swedish below.

The information will be given in Swedish

 

Informationsmöte om internationaliseringsutredningen, forskarmobilitet och karriärutveckling

Dag och tid: onsdag 13 juni kl 10-16, fika och registrering från 9.30

Plats: Lokalen Ängsö, Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

10.00-10.15 Välkommen

Britta Fängström, Vinnova

Introduktion till dagen.

10.15-11.00 SUHFs expertgrupp för internationaliseringsfrågor

Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet och ordförande i Expertgruppen

Aktuell information om och från expertgruppen.

 

11.00-12.30 Internationaliseringsutredningen

Agneta Bladh, Albin Gaunt, Maria Wilenius från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor, Utbildningsdepartementet

Presentation av utredningen och diskussion om aktuella frågor för oss som arbetar med internationella forskare och mobilitet.

12.30-13.30 Lunch

 

13.30-14.45 Finansieringsregler inom MSCA

Erik Litborn, Vinnova

Genomgång och förklaring av vilka regler som gäller för projekt finansierade inom Marie-Skłodowska Curie Actions.

Passet kommer att avslutas med diskussion och möjlighet att ställa frågor.

14.45-15.15 Kaffe

15.15-15.45 Career support

Birgitta Karlén och Karin Hellqvist, Göteborgs universitet och Euraxess nätverksprojekt

Presentation av nya verktyg för karriärstöd som finns framtagna inom Euraxess.

 

15.45-16.00 Avslutning

Summering av dagen med kort diskussion om fortsättningen av Euraxess nätverksprojekt.