Sweden

 

Det svenska EURAXESS-nätverket består lärosäten och några myndigheter.

Nätverket är öppet för alla lärosäten och forskningsinstitut som önskar delta, både de som undertecknat Declaration of Commitment (DoC) och de som ännu inte gjort det. Målet är att nätverket fortsatt ska vara öppet, men både utökas och breddas med fler yrkeskategorier och fler aktörer.

Inom nätverket diskuteras problem, hinder och lösningar för att förbättra forskares förutsättningar, i Sverige såväl som inom Europa och globalt. På nätverksmötena presenteras rapporter från möten, konferenser, studiebesök och andra aktiviteter, i syfte att sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel till alla inom nätverket. Arbetsgrupper fokuserar på aktuella problem och samlar kommentarer från nätverket vid kontakt med myndigheter gällande t ex migrationsfrågor och socialförsäkring.

Hur kommer mitt lärosäte med i EURAXESS?

 1. Lärosätet kan vara del av det svenska nätverket och få information samt delta i nätverksmöten. Mejla kontaktuppgifter till projektledarna för EURAXESS Nätverksprojekt welcomeservices@gu.se för att komma med i nätverket.
 2. Lärosätet kan formalisera sin medverkan genom att signera Declaration of Commitment (DoC)  Declaration of Commitment version 2022 (422.82 KB) som EURAXESS Centre (ESC). Kontakta projektledarna för EURAXESS Nätverksprojekt welcomeservices@gu.se för mer information. De som är ESC ingår i en projektgrupp inom det svenska nätverket och för dialog med samt stöttar projektledningen. ESCs erbjuds också deltagande i kurser, konferenser och seminarier arrangerade av Kommissionen samt kan söka medel för studieresor inom EURAXESS.
 3. Universitetet kan dessutom ansluta sig till EU:s personalpolitik och få utmärkelsen ”HR Excellence in Research”. Det betyder att universitetet utvärderats och godkänts av EU-kommissionen för genomförd implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Läs mera om HRS4R for Swedish Research Institutions

De svenska lärosäten som är EURAXESS Centres syns på EURAXESS portal.

 

Samtliga lärosäten i det svenska nätverket:

Blekinge Tekniska Högskola

Chalmers

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Skövde

Högskolan Kristianstad

Högskolan Väst

Jönköping University

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Konstfack

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet

Lunds universitet

Malmö universitet

Mittuniversitetet

Mälardalens universitet

Naturhistoriska riksmuseet

Röda Korsets Högskola

Stockholm School of Economics

Stockholms universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Umeå universitet

Uppsala universitet

World Maritime University

Örebro universitet

 

För kommande aktiviteter inom nätverket, se fliken Möten och aktiviteter ovan.

 

Publicera jobb på EURAXESS

Alla kan publicera jobb på och söka i CV-databasen på den europeiska portalen (forskare kan lägga in sin CV här).

Skapa ett konto och logga in.

 

 

Welcome Services vid Göteborgs universitet samordnar nätverket genom EURAXESS nätverksprojekt 2018-2022. Projektet finansieras av Vinnova.

Syfte och mål

Syftet med EURAXESS Nätverksprojekt är att göra de aktuella frågorna inom det europeiska EURAXESS-nätverket synliga i Sverige, och att det svenska nätverket ska breddas, utökas och utvecklas.

Målet är att antalet aktiva medlemmar i det svenska nätverket ska öka och breddas med fler yrkeskategorier och aktörer. Nyttjandet av den svenska portalen ska öka och vara ett gott stöd för såväl den mobila forskaren som mottagande institution. Att Welcome Services delar rollen som BHO ska göra att aktuella frågor inom stöd för forskarmobilitet förs mellan nationell och europeisk nivå.

Förväntade effekter och resultat

Projektets aktiviteter förväntas öka synligheten för Sverige som forskningsnation och förbättra stödet för forskarmobilitet. Portalen kommer att vara ett verktyg som bidrar till ökad synlighet för aktiva lärosäten och andra aktörer samt en viktig informationskälla. Ett resultat av projektet förväntas bli att nätverket utökas och breddas med fler yrkeskategorier och aktörer samt att trafiken på portalen ökar. Information om vad som diskuteras och vilka frågor som prioriteras på den europeiska nivån ska delges det svenska nätverket och andra instanser som berörs av frågorna.

Planerat upplägg och genomförande

Welcome Services ska arbeta för att öka intresset för EURAXESS på nationell nivå samt ansvara för samordning av det svenska nätverket.

Welcome Services ska ansvara för den svenska EURAXESS-portalen, vilken ska fungera som en central informationskälla om Sverige som forskningsnation där aktiva lärosäten och andra aktörer presenteras liksom lediga forskningstjänster och finansieringsmöjligheter.

BHO-funktionen i Sverige är genom detta projekt delad, där Welcome Services ska delta i möten, konferenser och studiebesök på europeisk nivå, med uppgift att bevaka aktuella frågor.

 

 

   

  Aktiviteter ht 2022

  Möte med Migrationsverket, EURAXESS-nätverkets migrationsgrupp samt deltagare från lärosäten.

  Mågrupp: Administrativ personal på lärosätena som arbetar med stöd till internationella doktorander, forskare och internationell personal.

   

   

  Genomförda aktiviteter vt 2022

   

  Genomförda aktiviteter 2021

   

   

  Genomförda aktiviteter 2020

   

   

     Genomförda aktiviteter 2019

  Onsdag 27 mars

  Introduktion och presentationsrunda

  Örebro universitet

  - Vicerektor för internationalisering presenterar Örebro universitet och internationaliseringsarbetet

  - Presentation av rekrytering/mottagande vid OrU med konkret exempel

  Arbetsgrupper redovisning

  - EURAXESS internt

  - Anställningspaket och liknande som erbjuds vid rekrytering/anställning

  - Karriärstöd med bl a kartläggning på olika lärosäten

  Nuläge hos lärosätena

  - Hur ser stödfunktionerna ut för rekrytering och mottagande av internationell personal/forskare? Diskussion i grupp.

  Gemensam middag

   

  Torsdag 28 mars

  Information från Migrationsverket (doktorandtillstånd)

  Arbetsgrupp redovisning

  - Migrationsfrågor

  10:45-11:45 Aktuell information från EURAXESS

  - HR Award

  - Stöd till forskare med flyktingbakgrund: SAR, S4R, BRiDGE II

  Nya arbetsgrupper och summering från gårdagens gruppdiskussion

  Avslutning och nästa möte

   
   
   

   

  Genomförda aktiviteter 2018

   

  Program

  Måndag 19 mars

  12:00-13:00 Lunch

  13:00-14:30 Introduktion

  Nytt projekt: EURAXESS nätverksprojekt

  EURAXESS aktuell information

  14:30-15:00 Kaffe

  15:00-16:15 Presentationer/rapporter från studieresor

  - ETH Zürich och University of Zürich, okt 2017

  Samarbete mellan Grants Office och Personalenheten/International Staff Support

  Karin Lundström och Agneta Hånell Plamboeck, Umeå universitet

  - Cambridge University, nov 2017

  Processer kring mottagandet av internationella forskare och Brexit

  Jessica Gidby och Anna Maria Uhlin, Linköpings universitet

  Promenad till International Citizen Hub

  16:30-17:30 Studiebesök hos ICH, www.internationalcitizenhub.com/

  19:00 Middag

   

  Tisdag 20 mars

  09:00-09.30 Nordiska konferensen i Lund 2-3 okt – planering och engagemang

  09:30-10:30 Aktuella frågor för nätverket

  - Frågor kopplade till upphandlad relocationservice

  - Migrationsfrågor

  - Hur får vi in all information vi behöver om den internationella personalen?

  10:30-11:00 Kaffe

  11:00-12:00 Arbetsgrupper – bildande av nya arbetsgrupper

  12:00-12:30 Övriga frågor

  Nästa möte

  12:30-13:30 Lunch

   

  14:00-16:00 Projektgruppsmöte

  För lärosäten som skrivit under DoC: GU, Kau, KI, KTH, LiU, Lnu, LTU, LU, SU, UmU, UU, ORU

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakta oss om du har frågor om nätverket eller om du undrar över något här på EURAXESS-portalen.

  • Welcome Services vid Göteborgs universitet (koordinator av det svenska nätverket)

  Kontakt via epost