Sweden

 

Det svenska EURAXESS-nätverket består idag av trettio lärosäten och organisationer.

Nätverket är öppet för alla UoH samt forskningsinstitut som önskar delta, både de som undertecknat Declaration of Commitment (DoC) och de som ännu inte gjort det. Målet är att nätverket fortsatt ska vara öppet, men både utökas och breddas med fler yrkeskategorier och fler aktörer.

Inom nätverket diskuteras problem, hinder och lösningar för att förbättra forskares förutsättningar, i Sverige såväl som inom Europa och globalt. På nätverksmötena presenteras rapporter från möten, konferenser, studiebesök och andra aktiviteter, i syfte att sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel till alla inom nätverket.

Hur kommer mitt universitet/institutet med i EURAXESS?

 1. Universitetet kan vara del av det svenska nätverket och få information samt delta i nätverksmöten. Mejla kontaktuppgifter till projektledarna för EURAXESS Nätverksprojekt welcomeservices@gu.se för att komma med i nätverket.
 2. Universitetet kan formalisera sin medverkan genom att signera declaration_of_commitment.pdf (543.37 KB) som EURAXESS Service Centre (ESC). Kontakta projektledarna för EURAXESS Nätverksprojekt welcomeservices@gu.se för mer information. De som är ESC erbjuds deltagande i kurser, konferenser och seminarier arrangerade av Kommissionen samt kan söka medel för studieresor inom EURAXESS.
 3. Universitetet kan också ansluta sig till EU:s personalpolitik och få utmärkelsen ”HR Excellence in Research”. Det betyder att universitetet utvärderats och godkänts av EU-kommissionen för genomförd implementering av Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Läs mera om detta på SUHF:s hemsida https://suhf.se/arbetsgrupper/arbetsgrupp-3-for-europeiska-stadgan-for-forskare-och-riktlinjer-for-rekrytering-av-forskare

För kommande aktiviteter inom nätverket, se fliken Aktuellt ovan.

 

Publicera jobb på EURAXESS

Alla kan publicera jobb på och söka i CV-databasen på den europeiska portalen (forskare kan lägga in sin CV här).

Skapa ett konto och logga in.

 

 

Welcome Services vid Göteborgs universitet samordnar nätverket genom EURAXESS nätverksprojekt 2018-2022. Projektet finansieras av Vinnova.

Syfte och mål

Syftet med EURAXESS Nätverksprojekt är att göra de aktuella frågorna inom det europeiska EURAXESS-nätverket synliga i Sverige, och att det svenska nätverket ska breddas, utökas och utvecklas.

Målet är att antalet aktiva medlemmar i det svenska nätverket ska öka och breddas med fler yrkeskategorier och aktörer. Nyttjandet av den svenska portalen ska öka och vara ett gott stöd för såväl den mobila forskaren som mottagande institution. Att Welcome Services delar rollen som BHO ska göra att aktuella frågor inom stöd för forskarmobilitet förs mellan nationell och europeisk nivå.

Förväntade effekter och resultat

Projektets aktiviteter förväntas öka synligheten för Sverige som forskningsnation och förbättra stödet för forskarmobilitet. Portalen kommer att vara ett verktyg som bidrar till ökad synlighet för aktiva lärosäten och andra aktörer samt en viktig informationskälla. Ett resultat av projektet förväntas bli att nätverket utökas och breddas med fler yrkeskategorier och aktörer samt att trafiken på portalen ökar. Information om vad som diskuteras och vilka frågor som prioriteras på den europeiska nivån ska delges det svenska nätverket och andra instanser som berörs av frågorna.

Planerat upplägg och genomförande

Welcome Services ska arbeta för att öka intresset för EURAXESS på nationell nivå samt ansvara för samordning av det svenska nätverket.

Welcome Services ska ansvara för den svenska EURAXESS-portalen, vilken ska fungera som en central informationskälla om Sverige som forskningsnation där aktiva lärosäten och andra aktörer presenteras liksom lediga forskningstjänster och finansieringsmöjligheter.

BHO-funktionen i Sverige är genom detta projekt delad, där Welcome Services ska delta i möten, konferenser och studiebesök på europeisk nivå, med uppgift att bevaka aktuella frågor.

 

 

   

  Genomförda aktiviteter 2019

  Nätverksmöte i Linköping 20-21 nov.

   

   

  Svenska Bankföreningen

  Representanter från det svenska EURAXESS-nätverket deltog i ett möte med Svenska Bankföreningen i Stockholm. Anledningen till mötet var att många internationella forskare har svårt att öppna ett bankkonto i Sverige.

  Arbetsgivarverket

  Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Under mötet diskuterade representanter från det svenska EURAXESS-nätverket hinder och möjliga lösningar för att förbättra internationella forskares rörlighet.

   

  Onsdag 27 mars

  10:00-12:00 Projektgruppsmöte 

  För lärosäten som skrivit under DoC: GU, Kau, KI, KTH, LiU, Lnu, LTU, LU, SU, UmU, UU, ORU samt Vinnova.

   

  12:00-13:00 Lunch

  13:00-13:15 Introduktion och presentationsrunda

  13:15-15:00 Örebro universitet

  Vicerektor för internationalisering presenterar Örebro universitet och internationaliseringsarbetet

  Presentation av rekrytering/mottagande vid OrU med konkret exempel

  15:00 Kaffe

  15:30-16:30 Arbetsgrupper redovisning

  - EURAXESS internt

  - Anställningspaket och liknande som erbjuds vid rekrytering/anställning

  - Karriärstöd med bl a kartläggning på olika lärosäten

  16:30-17:15 Nuläge hos lärosätena

  Hur ser stödfunktionerna ut för rekrytering och mottagande av internationell personal/forskare? Diskussion i grupp.

  19:00 Middag

   

  Torsdag 28 mars

  09:00-10:00 Migrationsverket (doktorandtillstånd)

  10:00-10:15 Arbetsgrupp redovisning

  - Migrationsfrågor

  10:15-10:45 Kaffe

  10:45-11:45 Aktuell information från EURAXESS

  - HR Award

  - Stöd till forskare med flyktingbakgrund: SAR, S4R, BRiDGE II

  11:45-12:30 Nya arbetsgrupper och summering från gårdagens gruppdiskussion

  12:30-12:45 Avslutning och nästa möte

  13:00-14:00 Lunch Plats

   

   

   

   

  Genomförda aktiviteter 2018

   

   

   

   

   

   

   

  Lunds universitet är värd för konferensen 2018.

   

  Information och program

   

  Konferensen är ett samarrangemang mellan de nordiska länderna och har tidigare ägt rum på följande platser:

  Köpenhamn, nov 2012

  Oslo, april 2014

  Färöarna, maj 2015

  Tammerfors, oktober 2016

   

   

  Tisdag 27 november

  10:00-12:00 Projektgruppsmöte 
  För lärosäten som skrivit under DoC: GU, Kau, KI, KTH, LiU, Lnu, LTU, LU, SU, UmU, UU, ORU

  12:00-13:00 Lunch

  13:00-13:40 Välkommen och presentation av Karlstads universitet

  Rektor Johan Sterte

  13:40-15:00 Aktuell information från EURAXESS

  15:00-15:30 Kaffe

  15:30-16:30 Rapport från nordiska konferensen i Lund, 2-3 okt 2018

  16:30-17:30 Studiebesök hos RIMS (Risk- och Miljöstudier) Risklab med Floodville-spel och ”Robotar som hjälpmedel för friska och sköra äldre människor”

  19:00 Middag

   

  Onsdag 28 november

  09:00-10:15 Kammarkollegiet informerar om försäkringar

  10:15-10:30 Arbetsgrupper – redovisning

  10:30-11:00 Kaffe

  11:00-12:30 Arbetsgrupper – redovisning fortsätter

  Aktuella frågor för nätverket

  12:30-12:45 Avslutning och nästa möte

  13:00-14:00 Lunch

   

   

   

   

  Kontakta oss om du har frågor om nätverket eller om du undrar över något här på EURAXESS-portalen.

  • Welcome Services vid Göteborgs universitet (koordinator av det svenska nätverket)

  Kontakt via epost